HÓA PHẨM XÂY DỰNG . COM

HÓA CHẤT CHỐNG THẤM – KEO XÂY DỰNG – PHỤ GIA XÂY DỰNG

Bạn cần tìm?

HỢP CHẤT CHỐNG THẤM

-2%
Original price was: 820,000₫.Current price is: 800,000₫.

Vữa chống thấm đàn hồi, 2 thành phần, gốc xi măng - polymer

2,680,000

Hợp chất chống thấm cao cấp, gốc PU-Acrylic

KẾT DÍNH, TRÁM VÁ VÀ SỬA CHỮA

-2%
Original price was: 245,000₫.Current price is: 240,000₫.

Chất Trám Vá & Kết Dính cường độ cao, gốc Epoxy, 2 thành phần

335,000

Chất kết nối bê tông Cũ - Mới, gốc Epoxy

390,000

Keo Epoxy kết dính cường độ cao, khôi phục cường độ bê tông

125,000

Chất trám khe kết dính đàn hồi đa công dụng

195,000

Keo siêu bám dính, đàn hồi nhẹ, độ nhớt thấp

XÂY DỰNG HOÀN THIỆN

-2%
Original price was: 820,000₫.Current price is: 800,000₫.

Vữa chống thấm đàn hồi, 2 thành phần, gốc xi măng - polymer

2,680,000

Hợp chất chống thấm cao cấp, gốc PU-Acrylic

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH