Hóa phẩm xây dựng VITEC
Đia chỉ : Số 28, Đường N2, Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0985.982.271
Email: [email protected]